…Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan  media  lidi  dalam  penjumlahan  bilangan  bulat  serta  memberikan  dorongan untuk melaksanakan  penelitian  lagi  dengan  pembelajaran-pembelajaran  matematika  yang lain.  Hasil penelitian…

…Buku Pedoman Ramadhan Bagi Siswa SD 2017 Bulan puasa akan segera tiba tentunya dalam menyambut bulan puasa di sekolah – sekolah akan banyak sekali kegiatan – kegiatan yang akan…