…Pembuatan jadwal pelajaran penting untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik di Sekolah. Sehubungan dengan akan segera dilaksanakannya tahun ajaran baru 2017/2018 maka tentunya diperlukan penyusunan jadwal pelajaran dan…